• Boring machine

    Скучна машина

    Пробивна машина: използва се главно за важните технологични изисквания, преди оборудването за студено валцуване да обработи тръбата.